Planskisse over Garasje. Gamle Kongevei
En av garasjene disponeres av huseier. Resten står til beboernes disposisjon. Det er ikke mulig å parkere biler i garasjen da det da ikke blir plass til sykler og lignende. Det er gode parkeringsmuligheter på gårdsplassen
Test