Wergelandsveien 26
Wergelandsveien 26 ligger meget sentralt på flata på Stjørdal. I løpet av fem min gange kan en komme seg
både til sentrum, jernbanestasjonen og Ole Vig vgs. Huset har stor inngjerdet tomt, og er vesentlig pusset
opp i løpet av de siste årene. Huset ble delvis ombygd i 2000. Da ble det lagt spesielt vekt på lydisolering
og brannsikring. (MER INFO)
Finnes det ledige hybler på Wergelandsveien?
På grunn av utarbeidelse av denne webside, foreligger det ikke
informasjon om hyblene er ledige eller opptatt.
Hybeldrift AS©04